Privacy Statement

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tuinbakkerij verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Tuinbakkerij verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Tuinbakkerij verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

De Tuinbakkerij zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: drie maanden.

Delen met anderen

De Tuinbakkerij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De Tuinbakkerij gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tuinbakkerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Tuinbakkerij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: www.tuinbakkerij.nl Telefoonnummer: 06 40449695 Bedrijfsadres: Hofkamp 51 8731 BT Wommels Postadres: Hofkamp 51 8731BT Wommels

Beveiliging

De Tuinbakkerij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tuinbakkerij.nl.